تعرفه هاست و نمایندگی هاست

1000mg

100,000 تومان

PERMONTH

  • تعداد دامنه نا محدود
  • php - mysql 
  • linux
  • Direct admin
  • اتصال رایگان

500mg

70,000 تومان

PERMONTH

  • تعداد دامنه نا محدود
  • php - mysql 
  • linux
  • Direct admin
  • اتصال رایگان

200mg

50,000 تومان

PERMONTH

  • تعداد دامنه نا محدود
  • php - mysql 
  • linux
  • Direct admin
  • اتصال رایگان

50,000mg

300,000 تومان

PERMONTH

  • پهنای باند نا محدود
  • تعداد دامنه نا محدود 
  • php - mysql 
  • linux
  • Direct

200mg

200,000 تومان

PERMONTH

  • پهنای باند نا محدود
  • تعداد دامنه 20 
  • php - mysql 
  • linux
  • Direct

1000mg

150,000 تومان

PERMONTH

  • پهنای باند نا محدود
  • تعداد دامنه 10 
  • php - mysql 
  • linux
  • Direct

Top
logo-samandehi